This page in English

Forskargrupp

Systemekologi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Alf Ekblad

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sädesfält

Gruppen studerar processer i skogliga ekosystem. Markrespirationen, som består av respiration från rötter och från heterotrofa mikroorganismer, är en sådan process.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)