Institutionen för naturvetenskap och teknik

Licentiatseminarium: Cristina Landin, datavetenskap

02 oktober 2023 13:15 P105, Prismahuset

Cristina Landin försvarar sin licentiatavhandling i datavetenskap vid institutionen för naturvetenskap och teknik

Avhandlingens titel: AI-Based Methods For Improved Testing of Radio Base Stations: A Case Study Towards Intelligent Manufacturing

Opponent: Brian Nielsen, Aalborg University

Det kommer att vara möjligt att följa seminariet digitalt.

https://oru-se.zoom.us/j/64213068113?pwd=UGlmRGsxVWZmR2FFWFhQeE82SUVIUT09