Institutionen för naturvetenskap och teknik

Disputation: Florian Dubocq, Kemi

23 oktober 2020 09:00 Hörsal L2, Långhuset

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Optimizing nontarget workflows for identifckation of organic contaminants in various matrices."

Opponent: Juliane Hollender, professor, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Eawag, Swizerland.