Institutionen för naturvetenskap och teknik

Disputation: Mazen Sid Ahmed

16 december 2020 13:00 Hörsal L2

Mazen Sid Ahmed disputerar i Biologi vid institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Molecular epidemiology and mechanisms of antibiotic resistance in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from Qatar

Opponent: Professor Christian Giske, Karolinska institutet 

Digitalt deltagande:
Länk för digitalt deltagande kommer finnas här senast dagen innan disputationen.   

Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat. Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för medicinska vetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Medical Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten