Institutionen för naturvetenskap och teknik

Docenturföreläsning: "Intelligent Assistive Robotics"

04 december 2020 13:00 Digitalt via Zoom

Doktor Oscar Martinez Mozos, lektor i datavetenskap vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, ger sin docenturföreläsning på temat "Intelligent Assistive Robotics".

Föreläsningen ingår som ett lärarprov i ansökan om att bli antagen som oavlönad docent vid Örebro universitet.

Plats: endast via Zoom, https://oru-se.zoom.us/j/67467512481