Institutionen för naturvetenskap och teknik

Docenturföreläsning med Danny Thonig

09 oktober 2023 13:15 Hörsal BIO, Forumhuset, Örebro universitet

Filosofie doktor Danny Thonig, biträdande universitetslektor i fysik vid Institutionen för naturvetenskap- och teknik, ger sin docenturföreläsning på temat ”Ultrafast magnetism”.

Föreläsningen ingår som ett lärarprov i ansökan om att bli antagen som oavlönad docent vid Örebro universitet.