Institutionen för naturvetenskap och teknik

Licentiatseminarium Frida Harvey, Matematik

13 december 2021 13:15 T141

Frida Harvey lägger fram sin Licentiatavhandling, Matematik.

Avhandlingens titel: Kollegialt lärande i matematik-ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.

Avsedd examen: Licentiatexamen 

Granskare/opponent: Universitetslektor Inger Eriksson, Örebro universitet 

Digitalt deltagande: