Institutionen för naturvetenskap och teknik

Nobel Talks – Laserfokus på 3D-printing

08 december 2020 12:00 – 13:00 Oru Innovation Arena och digitalt

Laserfokus på 3D-printing

Nobel talks är lunchseminariet som förenar lunch och diskussion i en skön blandning. Dagens tema är laserfokus på 3D-printing.

Vi uppmärksammar det regionala näringslivet, den offentliga sektorn och den framstående forskning som finns i regionen.

Under en timme delar vi erfarenheter, ny kunskap, framtida inspel och diskussioner som förhoppningsvis föder idéer och möjligheter till samarbeten och innovationer.

Talare under seminariet är experter från Saab Dynamics, Lasertech, Amexi och Örebro universitet.

Seminariet hålls i Oru Innovation Arena, och sänds digitalt via Teams. För mer information kontakta This is an email address