Institutionen för naturvetenskap och teknik

Spikning: Florian Dubocq

02 oktober 2020 10:00 Bilbergska huset, Entrén

Florian Dubocq spikar sin avhandling i Kemi vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik.

Avhandlingens titel: "Optimizing nontarget workflows for identifcation of organic contaminants in various matrices".

Datum för disputation: 23 oktober 2020, Hörsal L2, Långhuset, Örebro universitet