Institutionen för naturvetenskap och teknik

Uppdragsutbildning

Vi kallar det uppdragsutbildning. Du kanske säger kompetensutveckling, vidareutbildning, personalutveckling, kompetensförsörjning, inspiration eller förändringsarbete. Oavsett vilket, kan Örebro universitet på ditt uppdrag bidra i processen.

Våra former av uppdragsutbildning

Vi kan erbjuda kompetensutveckling i form av platser på våra befintliga kurser eller program eller genom skräddarsydda utbildningar där vi tillsammans formar innehållet efter ditt företags eller din organisations behov och utmaningar.

Ert behov - vårt uppdrag

Utgångspunkten för uppdragsutbildning är det behov som du som uppdragsgivare identifierat. Det är vår uppgift att tillsammans med dig utveckla och anpassa utbildningen för att motsvara efterfrågan och behov – ibland riktad till en anställd eller ett enskilt företag, ibland till en bransch, en myndighet eller en organisation. Örebro universitetet har spetskompetens inom en rad olika områden och vi delar gärna med oss av vår kunskap till näringsliv och samhälle.

Kontakta oss om uppdragsutbildning

Camilla Ulvmyr

Tjänstetitel: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr