This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar (f.d. Avancerad AI), 3 hp

Örebro universitet erbjuder en kurs inom AI-baserade sökmetoder för mobila robotar. Under utbildningen erbjuds kunskap om tre avancerade ämnen inom AI: resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordinering. Kursen ska introducera de specifika principerna som ligger bakom dessa ämnen, nämligen systematisk och provtagningsbaserad sökning, begränsningsbaserat resonemang och robotkinematik.

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, 3 hp

Inom varje ämne (resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordinering) kommer ett toppmodernt verktyg att presenteras och användas som underlag för projektarbete. Denna kurs, som tidigare hette Avancerad artificiell intelligens, är en del av utbildningsprogrammet Smarter. 

Kursen ger en fokuserad bild av tre ämnen inom AI som är särskilt relevanta inom industriella tillämpningar, nämligen resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordination.

Specifika kursämnen inkluderar följande:
• Översikt över systematiska och lokala sökmetoder.
• Introduktion till begränsningsresonemang, urbackningssökning, k-konsistens.
• Temporala begränsningsresonemang, schemaläggning med begränsningsresonemang.
• Gitter- och urvalsbaserade algoritmer för rörelsesplanering för robotar.
• Moderna metoder för multirobot- rörelseplanering, koordinering och styrning. 

Kursen kommer introducera studenterna till toppmoderna verktyg inom de tre huvudämnena, Meta-CSP Framework och dess användning i resursschemaläggning, OMPL-rörelseplaneringsbiblioteket och koordineringsverktyget coordination Oru med flera robotar. Studenterna får möjlighet att utveckla ett eller flera projekt med hjälp av de presenterade verktygen. 

Den här kursen hette tidigare Avancerad artificiell intelligens, men namnet har nu ändrats för att bättre spegla innehållet i kursen.

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Kursen består av en serie internetbaserade föreläsningar och möten, obligatoriska självstudier, samt presentationer på seminarier.

Kursen ges i form av föreläsningar och praktiskt projektarbete. Tre föreläsningar kräver fysisk närvaro i Örebro, resten kommer att ges på distans. Det praktiska projektarbetet handlar om att använda moderna verktyg för schemaläggning, rörelseplanering eller multi-robot-koordinering. Verktygen förklaras av lärarna vid föreläsningarna, och studenten ska välja ett verktyg för sitt projekt.

  • Första träffen (officiell start) : 17 februari 2020 (09.00-12.00).
  • Uppföljningsträff: 9 mars 2020 (09.00-12.00).
  • Sista träffen (kursavslutning): 23 mars 2020 (09.00-12.00).

 Observera att kursen ges på engelska.

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/ datavetenskap/ systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/  
Engelska 6.

Kursen är gratis.

Anmälan är stängd.

Ansvarig för profilområde Artificiell intelligens

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: E2204

Johan Axelsson

Kursadministration

Jenny Tiberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jenny Tiberg

E-post:

Telefon: 019 303320

Rum: T1109

Jenny Tiberg