This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Autonoma robotar och ROS, 3 hp

Örebro universitet erbjuder en introduktion till ROS (Robot Operating System). Under utbildningen erbjuds kunskap om hur ROS fungerar och hur ROS kan tillämpas inom olika områden inom robotik och artificiell intelligens.

Autonoma robotar och ROS

Kursstart 9 oktober, anmälan stänger 24 september. Studenten kommer att använda ROS för att bygga delar av ett intelligent system och för att testa dessa både i simulering och på befintliga robotplattformar. Kursen är en del av utbildningsprogrammet Smarter.

  • Grundläggande översikt av funktionaliteter i ROS.
  • Beskrivning av hur man designar ett ROS-baserat system.
  • Presentationer av existerande system inom olika robotikområden och hur ROS används inom dessa.
  • Laborationsarbete med möjlighet att köra på verkliga och simulerade plattformar.

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Den består av en serie internetbaserade föreläsningar, gruppdiskussioner, obligatoriska självstudier med övningar samt presentationer på seminarier och en case-baserad inlärningsuppgift.

  • Datum kommer.

Observera att kursen ges på engelska.

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Kursen är gratis.

Anmälan är stängd.

Ansvarig för profilområde Artificiell intelligens

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: E2204

Johan Axelsson

Kursadministratör

Jenny Tiberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jenny Tiberg

E-post:

Telefon: 019 303320

Rum: T1109

Jenny Tiberg