Institutionen för naturvetenskap och teknik

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp

Örebro universitet erbjuder en kurs i grundläggande programmering för verksamma lärare, på uppdrag av Skolverket. Kurserna riktar sig mot ämneslärare i matematik och ges på kvartsfart under en termin.