Institutionen för naturvetenskap och teknik

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Örebro universitet erbjuder under läsåret 18-19 kurser i grundläggande programmering för verksamma lärare, på uppdrag av Skolverket. Kurserna riktar sig mot ämneslärare i matematik och teknik och ges på kvartsfart under en termin. Förutom relevanta kunskaper och färdigheter i programmering ingår även didaktiska inslag och reflektioner som möjliggör omedelbar implementering i kursdeltagarnas egen undervisning.

Innehåll

Kurserna ger en introduktion till programmering, med fokus på implementering inom undervisning i matematik respektive teknik. Förutom rent programmeringstekniska färdigheter introduceras studenterna till didaktiska aspekter av programmering inom dessa ämnen.

Specifika kursämnen inkluderar följande:

 • datalogiskt tänkande i allmänhet
 • programmering som problemlösning
 • representation, analys och visualisering av algoritmer (pseudokod, flödesdiagram)
 • grundläggande begrepp, byggstenar och typer av programmeringsspråk
 • verktyg för att lära programmering på olika komplexitetsnivåer (Scratch, Roberta)
 • introduktion till programmering med Python
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod
 • programmering för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument
 • verktyg för att underlätta programmering, felsökning och testning
 • orientering i programmeringens roll i respektive ämne
 • relevant ämnesdidaktisk och programmeringsdidaktisk forskning
 • enkla programmeringsexempel i mer avancerade språk, t.ex. Java (endast mot gymnasiet)
 • programmering som stöd i matematisk problemlösning och modellering (endast mot matematik)
 • kunskap om tekniska lösningar som innehåller programmering (endast mot teknik)
 • övningar i att omsätta didaktiska principer i undervisning (endast mot matematik grundskolan)
 • programmering för att stärka elevers matematiska förmågor, med särskilt fokus på problemlösning och att undersöka begrepp (endast mot matematik grundskolan)

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma lärare, framför allt inom Örebro län.

Genomförande

Kursen är utformad som en distanskurs med fyra obligatoriska träffar i klassrum. I tillägg till träffarna finns en serie internetbaserade föreläsningar, som följs av såväl reflektioner kring föreläsningarnas relation till specifik undervisning som obligatoriska och frivilliga programmerings- och/eller inlämningsuppgifter. Fältstudier med test i skolan rekommenderas.

De fyra träffarna förläggs i möjligaste mån på olika skolor, där vi försöker samla ihop alla kursdeltagare inom ett område. Exakta datum är därmed inte bestämda än, men vi räknar med att kunna hålla oss inom följande intervall:

 • Träff 1: 16 – 31 augusti.
 • Träff 2: 14 september – 5 oktober.
 • Träff 3: 26 oktober – 9 november.
 • Träff 4: 3 – 7 januari.

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter (programmeringsövningar), samt skriftlig och muntlig redovisning av didaktiska reflektioner kring hur momenten kan tillämpas i skolan.

Kursplaner

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. 

Anmälan

Sista dag att anmäla sig till höstens utbildning är den 19 juni 2018.

Kursadministration

Therese Mejman

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Therese Mejman

E-post:

Telefon: 019 301102

Rum: T1105

Therese Mejman

Kursansvarig

Niklas Eriksen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Niklas Eriksen

E-post:

Telefon: 019 303361

Rum: T2252d

Niklas Eriksen