Institutionen för naturvetenskap och teknik

Internet of Things- IoT 3 hp

Örebro universitet erbjuder i samarbete med RISE SICS en introduktion till Internet of Things, sakernas Internet- IoT med fokus på kommunicerande IoT-enheter. Under utbildningen erbjuds kunskap om grundläggande koncept inom IoT networking och programmering av IoT tillämpningar, samt urval och tillämpning av olika nätverksprotokoll för resursbegränsade IoT enheter. Dessutom kommer studenten att lära sig att utvärdera prestandan hos nätverk av IoT enheter mha simulation. Efter avslutad kurs skall den studerande kunna designa och programmera lösningar för energieffektiva nätverk av IoT enheter.

Beskrivning

Innehåll

  • Grundläggande begrepp och nätverksprotokoll för IoT tillämpningar.
  • Tillämpningsområden för IoT med resursbegränsade enheter (sensorer och aktuatorer).
  • Nätverksprotokoll för säker insamling av sensordata från resursbegränsade, nätverkade enheter.
  • Praktisk programming av resursbegränsade, nätverkade enheter mha Contiki-NG operativsystemet.
  • Utvärdering av olika nätverksprotokoll mha enkel analys och simulation. 

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde. Alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/ datavetenskap/ systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6. 

Genomförande

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Den består av en serie internetbaserade föreläsningar, obligatoriska självstudier med övningar i form av programmeringsuppgifter samt presentationer på seminarier. 

Träff 1: onsdag 25 april 2018 (kursstart)
Träff 2: fredag 18 maj 2018
Träff 3: tisdag 29 maj 2018 (kursavslut)     

Kursen ges på engelska.

Gå vidare till kursplanen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. 

Anmälan

Sista dag att anmäla sig till vårens utbildning är den 17 april 2018.

Kursadministration

Jenny Tiberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jenny Tiberg

E-post:

Telefon: 019 303320

Rum: T1109

Jenny Tiberg

Kursansvarig

Thiemo Voigt, RISE SICS

E-post:This is an email address
Telefon: +46 70 633 09 40

Hemsida: https://www.sics.se


Shahid Raza, RISE SICS

E-post: This is an email address 
Telefon: +46 76 883 17 97