This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Örebro universitet erbjuder kursen Introduktion till artificiell intelligens som tar
upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt som praktiskt.

Introduktion till artificiell intelligens

Efter utbildningen ska den studerande kunna modellera och använda lämpliga generiska lösningsalgoritmer för att lösa problem inom ett intelligent system. Kursen är en del av utbildningsprogrammet Smarter.

Kursen ger en allmän bild av ett större urval av delområden inom AI. Dessa inkluderar i teori och i användning:

  • Grundläggande begrepp inom artificiell intelligens, den deklarativa metoden för problemlösning
  • Generiska problemlösningsmetoder som sökmetoder, heuristisk optimering, constraint satisfaction och grundläggande intelligenta planeringmetoder
  • Semantisk representation av information
  • Förutsättningar för och användning av intelligenta problemlösningsalgoritmer
  • Etisk reflektion kring intelligenta algoritmer

Kursen behandlar ingen maskininlärning eftersom det hanteras i kursen DT100U Introduktion till maskininlärning.

Kursen är utformad som en distanskurs med tre obligatoriska träffar på Örebro universitet. Undervisningen består av internetbaserade föreläsningar, övningar som t.ex enklare programmeringsuppgifter samt muntliga presentationer.

Första träffen (officiell start): 21 februari 2020, kl. 9.00-12.00.
Uppföljningsträff: 27 april 2020, kl. 9.00-12.00.
Sista träffen (kursavslutning): 5 juni 2020, kl. 9.00-12.00.  

Observera att kursen ges på engelska.

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Kursen är gratis.

Anmälan är stängd.

Ansvarig för profilområde Artificiell intelligens

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: E2204

Johan Axelsson

Kursadministration

Jenny Tiberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jenny Tiberg

E-post:

Telefon: 019 303320

Rum: T1109

Jenny Tiberg