This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Mixed reality i industriella tillämpningar, 3 hp

Örebro University is offering a course on Mixed Reality for Industrial Applications. This course looks into different phenomena of human interaction with mixed reality. We will examine different aspects of human perception of mixed reality, depending on such factors as fidelity, immersion, and presence.

Mixed reality

In the course we look at the way people act when being immersed into virtual or remote environment. And we look at the methods of building efficient interaction scenarios and measuring interaction quality, using qualitative and quantitative tools. Upon completion of this course, students will be able to apply theoretical knowledge on developing mixed reality experiences to appropriate industrial problems and evaluate the effect of mixed reality in a critical manner. Kursen är en del av utbildningsprogrammet Smarter.

Mer information om kursen publiceras inom kort.

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Den består av en serie internetbaserade föreläsningar, gruppdiskussioner, obligatoriska självstudier med övningar samt presentationer på seminarier och en case-baserad inlärningsuppgift.

  • Första träffen (officiell start) : 4 september 2019, kl 09.00-12.00.
  • Uppföljningsträff: 2 oktober 2019, kl 09.00-12.00.
  • Sista träffen (kursavslutning): 6 november 2019, kl 09.00-12.00.

Observera att kursen ges på engelska.

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Kursen är gratis.

Anmälan är öppen.

Ansvarig för profilområde Artificiell intelligens

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: T2201

Johan Axelsson

Kursadministratör

Jenny Tiberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jenny Tiberg

E-post:

Telefon: 019 303320

Rum: T1109

Jenny Tiberg