This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Mixed reality (MR) i industriella tillämpningar, 3 hp

Örebro universitet erbjuder en kurs om blandad verklighet, eller så kallad mixed reality (MR), i industriella tillämpningar. I kursen tittar vi på olika fenomen när människor interagerar med MR. Vi undersöker också olika aspekter av hur människan upplever MR utifrån faktorer som inlevelse, närvaro och hur verklighetstrogen tekniken är.

Mixed reality

Under kursens gång tittar vi på hur människor agerar när de befinner sig i en virtuell eller avlägsen miljö. Vi tittar också på vilka metoder som används för att bygga effektiva scenarion för interaktion och för att mäta kvaliteten på interaktionen med hjälp av kvalitativa och kvantitativa verktyg.

Den studerande ska efter avklarad kurs kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper om hur MR-upplevelser utvecklas för relevanta industriella problem. Den studerande ska också på ett kritiskt sätt kunna värdera effekten av MR. Kursen ingår i Smarter som är Örebro universitets utbildningssatsning inom AI-området.

I kursen diskuteras fyra huvudsakliga kunskapsområden:

  • Grundläggande principer för mänsklig perception och handling, faktorer som påverkar deltagande, inlevelse och användarupplevelse.
  • Teorier om verklighet och virtuell verklighet, tekniker och tillämpningsområden för MR.
  • Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av användarens upplevelse av och prestation i MR; utformning av experimentell support för olika designlösningar.
  • Etiska överväganden vid utformningen av verklighetstrogna MR-upplevelser.

Kursens praktiska del är utformad som ett stöd för att komma i gång med att utveckla MR-tillämpningar och omsätta teoretisk kunskap i praktiken.

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Den består av en serie internetbaserade föreläsningar, gruppdiskussioner, obligatoriska självstudier med övningar samt presentationer på seminarier och en case-baserad inlärningsuppgift.

Observera att kursen ges på engelska.

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Kursen är gratis.

Skicka din intresseanmälan till This is an email address.

Ansvarig för profilområde Artificiell intelligens

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: E2204

Johan Axelsson

Kursadministratör

Jenny Tiberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jenny Tiberg

E-post:

Telefon: 019 303320

Rum: T1109

Jenny Tiberg