This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Reinforcement learning, 3 hp

Örebro universitet erbjuder en kurs i Reinforcement learning. Kursen ger en allmän introduktion i både teori och praktik.

Förstärkt inlärning

Reinforcement learning, eller förstärkt inlärning, är en typ av maskininlärningsteknik som gör det möjligt för en agent att lära sig i en interaktiv miljö utifrån feedback från sina egna handlingar och erfarenheter. Kursen är en del av utbildningsprogrammet Smarter.

Kursen ger en allmän introduktion till reinforcement learning, även kallat förstärkt inlärning, i teori och praktik. På kursen diskuteras följande:

  • Grundläggande begrepp inom reinforcement learning.
  • Formalisering av uppdrag, miljöer och agenter i reinforcement learning.
  • Grundläggande algoritmer för reinforcement learning i finita system.
  • Grundläggande algoritmer för reinforcement learning i så kallade continuous action spaces.
  • Grunderna i algoritmer för djup (deep) reinforcement learning.
  • Praktiska aspekter av att använda reinforcement learning för kontroll av reella system.

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Den består av en serie internetbaserade föreläsningar, gruppdiskussioner, obligatoriska självstudier med övningar samt presentationer på seminarier inom en litteraturstudie och en case-baserad inlärningsuppgift.

Observera att kursen ges på engelska.

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng till exempel datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Kursen är gratis.

Skicka din intresseanmälan till This is an email address.

Ansvarig för profilområde Artificiell intelligens

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: E2204

Johan Axelsson

Kursadministratör

Jenny Tiberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jenny Tiberg

E-post:

Telefon: 019 303320

Rum: T1109

Jenny Tiberg