This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sakernas internet – kommunicerande IoT-enheter, 3 hp

Örebro universitet erbjuder i samarbete med Rise Sics en introduktion till Sakernas internet (Internet of Things, IoT) med fokus på kommunicerande IoT-enheter. Under utbildningen erbjuds kunskap om grundläggande koncept inom IoT networking och programmering av IoT-tillämpningar, samt urval och tillämpning av olika nätverksprotokoll för resursbegränsade IoT-enheter.

Sakernas internet / Internet of things

Under utbildningen kommer studenten att lära sig att utvärdera prestandan hos nätverk av IoT-enheter med hjälp av simulation. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna designa och programmera lösningar för energieffektiva nätverk av IoT-enheter. Kursen är en del av utbildningsprogrammet Smarter.

  • Grundläggande begrepp och nätverksprotokoll för IoT tillämpningar.
  • Tillämpningsområden för IoT med resursbegränsade enheter (sensorer och aktuatorer).
  • Nätverksprotokoll för säker insamling av sensordata från resursbegränsade, nätverkade enheter.
  • Praktisk programming av resursbegränsade, nätverkade enheter mha Contiki-NG operativsystemet.
  • Utvärdering av olika nätverksprotokoll mha enkel analys och simulation. 

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Den består av en serie internetbaserade föreläsningar, obligatoriska självstudier med övningar i form av programmeringsuppgifter samt presentationer på seminarier. 

Träff 1: onsdag 25 april 2018 (kursstart)
Träff 2: fredag 18 maj 2018
Träff 3: tisdag 29 maj 2018 (kursavslut)     

Observera att kursen ges på engelska.

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde. Alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/ datavetenskap/ systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6. 

Kursen är gratis.

Anmälan är stängd.

Ansvarig för profilområde Artificiell intelligens

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: T2201

Johan Axelsson

Kursadministration

Jenny Tiberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jenny Tiberg

E-post:

Telefon: 019 303320

Rum: T1109

Jenny Tiberg