Institutionen för naturvetenskap och teknik

Introduktion till maskininlärning, 3 hp

Örebro universitet erbjuder en introduktion till maskinlärning. Under utbildningen erbjuds kunskap om grundläggande koncept inom maskininlärning, samt urval och tillämpning av olika maskininlärningsalgoritmer. Dessutom kommer studenten lära sig att utvärdera prestandan hos dessa lärande system.  Efter avslutad kurs skall den studerande kunna förbereda data och använda maskininlärningsmetoder för att lösa ett problem inom ett intelligent system.

Beskrivning

Innehåll

  • Grundläggande begrepp och algoritmer för övervakad och oövervakad inlärning.
  • Tillämpningsområden för maskininlärningsalgoritmer för klassificering och förutsägelse.
  • Metoder för förbehandling av data, t.ex. normalisering, attributextraktion och urval, dimensionalitetsreduktion och balansering.
  • Praktiska rekommendationer för tillämpning av maskininlärningsalgoritmer. –
  • Utvärdering och analys av prestandan för maskininlärningsalgoritmer.

Ytterligare ämnen: bias och varians avvägning, belöningsbaserad inlärning, kombinationsinlärning

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Genomförande

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Den består av en serie internetbaserade föreläsningar, gruppdiskussioner, obligatoriska självstudier med övningar samt presentationer på seminarier inom en litteraturstudie och en case-baserad inlärningsuppgift.

Kursen ges på engelska

Gå vidare till kursplanen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan

Sista dag att anmäla sig till höstens utbildning är den 15 Oktober 2017.

 

Kursadministration

Jenny Tiberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jenny Tiberg

E-post:

Telefon: 019 303320

Rum: T1109

Jenny Tiberg

Kursansvarig

Victor Hernandez

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Victor Hernandez

E-post:

Telefon: 019 303698

Rum: T1215

Victor Hernandez

Martin Längkvist

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Martin Längkvist

E-post:

Telefon: 019 303749

Rum: T2235

Martin Längkvist

Erik Schaffernicht

Tjänstetitel: Forskarassistent Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Erik Schaffernicht

E-post:

Telefon: 019 303227

Rum: T1211

Erik Schaffernicht