Institutionen för naturvetenskap och teknik

Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium. Det ger dig möjlig­het att åka till ett utvecklingsland för att göra en fältstudie, det vill säga samla material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudietiden omfattar 8–10 veckor.

MFS-stipendier på Örebro universitet

MFS-stipendier hanteras centralt av Internationella kontoret på Örebro universitet. Du hittar information om behörighetskrav, ansökningstider, ansökan m.m. på Örebro universitets centrala sida om MFS.

Vem kontaktar jag?

Om du inte har ditt eget projekt får du kontakta någon av följande personer:

  • Johanna Björklund (This is an email address) om du är intresserad av fältstudier inom ett agroekologiskt projekt i Colombia;
  • Alf Ekblad (This is an email address) om du är intresserad av fältstudier inom ekosystemekologi i Indien;
  • Holger Schellwat (This is an email address) om du är intresserad av fältstudier inom matematik i Moçambique;
  • Anna Kärrman (This is an email address) om du är intresserad av fältstudier inom miljökemi i Sydafrika.

Välkommen med din ansökan!