Restaurang- och hotellhögskolan

Rekryteringsmässan 2019

Besökare på Rekryteringsmässan

Fredag den 4 oktober öppnar vi på nytt dörrarna till vår Rekryteringsmässa. Ett utmärkt tillfälle för ditt företag att marknadsföra sig och skapa kontakter med 300 studenter från våra fyra program. Dagen ger möjligheter att berätta om ert företag och dess verksamhet, diskutera VFU-platser (praktikplatser), intressanta ämnen för examensarbeten och möjligheter till anställningar.