Restaurang- och hotellhögskolan

Utbildningsprogram

Sommelier och måltidskreatör 180 hp. Sommelier – Culinary Arts and Meal Science.

Förståelsen för måltidens helhet kräver djupa kunskaper inom vin och dryckeskunskap, provsmakningsmetodik, produktkännedom, mat och dryck i kombination, matsalshantverk och service, estetisk gestaltning, sensorik samt företagsekonomi. Som student möter du och utbildas av framstående branschföreträdare såväl svenska som internationella. Många av momenten i vin- och dryckeskurserna bygger på det internationella materialet för Wine & Spirit Education Trust.

Som Sommelier- och måltidskreatörsstudent ges du förutsättningar att arbeta i den moderna, internationella restaurangvärlden, med dryckeshandel och i sfärer runt om kring dessa näringar.

Kulinarisk kock och måltidskreatör 180 hp. Chef - Culinary Arts and Meal Science.

Utbildningen kombinerar teori med praktiska moment för att öka den studerandes hantverkskunnande, kreativitet och förmåga till nytänkande. Förståelsen för måltidens helhet kräver djupa kunskaper inom bland annat råvarukunskap, näringslära, livsmedelshygien, matlagningskemi, sensorik, kreativitet, estetisk gestaltning, menyplanering och företagsekonomi.

Som kulinarisk kockstudent ges du goda förutsättningar att med ett brett spektrum att arbeta i den moderna, internationella restaurangvärlden.

Hotell och värdskap 180 hp, Hotel and Hospitality Programme.

I utbildningen är gästens upplevelse av en hotellvistelse central. Utbildningen ger dig insikt och färdigheter i vad som krävs för att medvetet skapa en hotellupplevelser för alla sinnen. Förståelsen för hotellvistelsens helhet kräver djupa kunskaper inom resande och turism, hotellmiljö, säkerhet, mötes- och kongresskunskap, informations- och kommunikationssystem, upplevelsekunskap, estetisk gestaltning, Facility Management samt företagsekonomi.

Som hotell- och värdskapsstudent ges du förutsättningar att arbeta i den moderna, internationella hotell- och turismvärldens i olika befattningar.

Måltidsekologprogrammet 180 hp. Culinary Arts and Ecology Programme

Programmet är nyskapande inom ett framtidsområde och ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om mat och måltider samt naturvetenskaplig förståelse för matens miljö-, klimat och hälsoeffekter. Studierna varvas med praktiska odlingsförsök och kräver djup förståelse i livsmedelsproduktionens klimat- och miljöeffekter, ekologi, hållbar matproduktion, evolution, zoologi, botanik, fysiologi, toxikologi, näringslära och mikrobiologi.

Utbildningen för dig som måltidsekologstudent ger dig möjlighet att arbeta som: inköpare eller miljöansvarig för; grossister, restauranger, dagligvaruhandel, företag, landsting, kommuner eller som informatör, lärare, ekologisk matentreprenör.