Restaurang- och hotellhögskolan

Avhandlingar och publikationer

Avhandlingar i måltidskunskap

Här kan du läsa avhandlingar och publikationer i måltidskunskap. Mer information om publiceringar finns på respektive forskares profilsida.

Avhandlingar i måltidskunskap

Jonsson, Inger M. (2004). Family meal experiences: perspectives on practical knowledge, learning and culture. Länk till avhandling i Diva.

Ahlgren, Mia K. (2004). Ready meal consumption - when, where, why and by whom? Länk till avhandling i Diva.

Nygren, Tobias I. (2004). Sensory evaluation and consumer preference of wine and food combinations: influences of tasting techniques. Länk till avhandling i Diva.

Hansen, Victor K. (2005). Restaurant meal experiences from customers' perspectives: a grounded theory approach. Länk till avhandling i fulltext.

Tellström, Richard (2006). The construction of food and meal culture for political and commercial ends: EU-summits, rural businesses and World Exhibitions. Länk till avhandling i Diva.

Prim, Mia (2007). Ready meals from the consumers' perspective: attitudes, beliefs, contexts and appropriateness. Länk till avhandling i fulltext.

Rapp Nordin, Erika (2008). Sensory, attitudinal, and contextual aspects of the meal: health implications and connections with risk factors for coronary heart disease and obesity. Länk till avhandling i Diva.

Walter, Ute (2011). Drivers of customers' service experiences: a customer perspective on co-creation of restaurant services, focusing on interactions, processes and activities. Länk till avhandling i fulltext.

Swahn, Johan (2011). If I can taste it, I want it...: sensory marketing in grocery retail stores. Länk till avhandling i fulltext.

Magnusson Sporre, Cecilia (2015). Måltidsgörarens utmaningar: komplexiteten i det medvetna måltidsgörandet. Länk till avhandling i fulltext.

Wellton, Lotte (2017). Making Meals in Restaurants: Daily Practices and Professional Ideals. Länk till avhandling i fulltext.

Nilsen, Bente B. (2018). Growth of schoolchildren: studies on somatic growth and deviant growth patterns such as weight loss and obesity and aspects of intake of breakfast and food items. Länk till avhandling i fulltext.

Scander, Henrik (2019). Food and beverage combinations – Sommeliers’ perspectives and consumer patterns in Sweden. Länk till avhandling i fulltext.

Licentiatuppsatser och avhandlingar i samarbete med andra institutioner

Ahlgren, Mia K. (2004). Ready meal consumption - when, where, why and by whom? Länk till licentiatuppsats i Diva.

Herdenstam, Anders P. F. (2004). Licentiatuppsats i samarbete med Institutionen för industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Sinnesupplevelsens estetik: vinprovaren, i gränslandet mellan konsten och vetenskapen. Länk till licentiatuppsats i Diva.

Herdenstam, Anders P. F. (2011). Avhandling i samarbete med Institutionen för industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Den arbetande gommen: vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse. Länk till avhandling i Diva.

Wellton, Lotte (2015). Improved Meal Offerings in Tourist Destinations Provided by Professional Practitioners. Länk till licentiatuppsats i Diva.