This page in English

Forskningsprojekt

Pro Children och PRO GREENS

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Agneta Yngve

Forskningsämne

Pro Children finansierades av EU DG Research och avslutades år 2006. I denna studie samlades data vad gäller barns och deras föräldrars frukt och grönsaksintag i nio länder. Data finns fortfarande att analysera. Studien koordinerades av Professor Knut-Inge Klepp på Universitetet i Oslo och Agneta Yngve hade ansvaret för WP cross-sectional survey and follow up survey. Data finns att anslysera. Pro Children följdes upp av PRO GREENS där fem av de gamla länderna deltog och fem nya länder utsågs att vara med. Detta koordinerades av A Yngve och medel kom från EU DG Health and Consumers. Studien innehöll en intervention, baslinje och uppföljningsstudie. Data finns även här att analysera.

Forskare