This page in English

Forskningsprojekt

Måltider på sjukhus - från köket till tallriken

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Doktorandprojektet avser att studera hur styrsystemet (i Five Aspect Meal Model) kan förstås i relation till hur äldre upplever sina måltider på sjukhus. I projektet kommer sensorisk kommunikation, bemötade och olika yrkesroller att studeras. Vidare kommer projektet att studera om och i så fall hur måltidsupplevelsen kan verka hälsofrämjande och höja livskvalitén för äldre inlagda på sjukhus.

Doktorandprojektet är en del av den universitetsgemensamma forskarskolan Successful Ageing