Restaurang- och hotellhögskolan

Halvtidsseminarium: Daniel Östergren

25 oktober 2021 10:00 – 12:00 Zoom

Daniel Östergren håller sitt halvtidsseminarium i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan. Arbetets titel: Gastronomin som bildningsrörelse för en kunskapsbaserad samhällsutveckling

Extern granskare: Jonna Lappalainen, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

Intern granskare: Jack Lainpelto, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet

Seminarieledare: Henrik Scander, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet

Välkommen att delta på seminariet via Zoom