Restaurang- och hotellhögskolan

Slutseminarium: Magnus Westling

21 oktober 2021 13:00 – 16:00

Magnus Westling håller sitt slutseminarium i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan. Titel: The irreversible loss of gastronomic potential – consider a cuisine that counteract it

Extern granskare: Karin Wendin, Professor i mat- och måltidsvetenskap och prodekan för Fakulteten för naturvetenskap, Högskolan Kristianstad

Intern granskare: Mihaela Mihnea, PhD, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet

Seminarieledare: Johan Swahn, universitetsadjunkt, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet

Välkommen att delta i seminariet via Zoom.