Restaurang- och hotellhögskolan

Rekryteringsmässan 21 februari 2018

Onsdag den 21 februari öppnar vi på nytt dörrarna till vår Rekryteringsmässa. Ett utmärkt tillfälle för ditt företag att marknadsföra sig och skapa kontakter med 300 studenter från våra fyra program. Dagen ger möjligheter att berätta om ert företag och dess verksamhet, diskutera VFU-platser (praktikplatser), intressanta ämnen för examensarbeten och möjligheter till anställningar.

Varför en Rekryteringsmässa?

Tre av våra fyra kandidatprogrammen har en tydlig professionsinriktning mot hotell- och restaurangbranschen och vi som institution har som tradition och mål att ha en nära samverkan med branschen.

För att ytterligare stärka kommunikationen mellan besöksnäringen i Sverige och utbildningen har Restaurang- och hotellhögskolan utvecklat en årlig mässa vid namnet Rekryteringsmässan. 2018 års mässa är den 6:e i ordningen.

Kontakta oss

Helene Gustafsson

This is an email address

070-1904401

 

Catharina Hamilton

This is an email address

070-5929968