Restaurang- och hotellhögskolan

Registrering vid RHS

Välkommen som student vid Restaurang- och hotellhögskolan!

Du måste registrera dig för att behålla din utbildningsplats!

I regel kan du göra din registrering veckan före kursstart. Du får e-post om när just din registrering sker till den e-postadress du angivit på antagning.se.

Under Kontakt och presentation hittar du information om institutionen och om vilka som arbetar här.

Har du frågor angående registrering eller schema kontakta This is an email address.

För frågor om studievägledning kontakta This is an email address.