Information till sakkunniga

Tack för att du åtar dig uppdraget som sakkunnig! På denna sida hittar du information och blanketter för att kunna genomföra ditt uppdrag.

Information for external experts (in English)

Sakkunnigutlåtandet syftar till att bereda anställningsärendet åt lärarförslagskommittén och genom sin bedömning förse nämnden med ett fullgott beslutsunderlag. Riktlinjer för
behörighet och bedömningsgrunder samt anvisningar för utlåtandet finner du i dokumenten längst ner på den här sidan.

ReachMee

Vid Örebro universitet använder vi det webbaserade rekryteringsverktyget ReachMee, vilket innebär att ansökningarna hanteras elektroniskt. Kandidaterna har laddat upp sina ansökningshandlingar i ReachMee. Där finns också den anställningsprofil som kandidaterna ska bedömas emot.

Du hittar en användarmanual på startsidan när du loggat in i ReachMee, under rutan "Produktnyheter". 

Endast de vetenskapliga publikationer som inte har kunnat bifogas elektroniskt skickas till dig per post. Dessa återsändes på begäran till kandidaterna efter uppdraget.

Länkar
Logga in i ReachMee

Utlåtande och arvodesblankett

Utlåtande

Observera att Örebro universitet vill ha en slutlig placering av de mest meriterade kandidaterna i en tätgrupp och inte en rangordning av kandidaterna.

Observera att Örebro universitets anställningsordning är uppdaterad och förtydligar den del som gäller kravet på den sökandes vetenskapliga skicklighet. Enligt anställningsordningen ska den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Arvode

Arvodesblankett för utskrift

Fyll i följande: 

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Signera blanketten

Skicka arvodesblanketten tillsammans med undertecknat utlåtande i origional till:
Personalavdelningen
Fakultetsgatan 1
701 82 Örebro