Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Universitetslektor i arbetsterapi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: 2.2.1-05266/2016

Vi söker en universitetslektor med inriktning arbetsterapi för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

 

Ämnet arbetsterapi på Örebro universitet är i en expansiv fas där utbildning, forskning och utveckling bedrivs. Arbetsterapeutprogrammet på Örebro universitet är ett av de största i Sverige och har ett högt söktryck med intag av studenter både höst och vår. Programmets innehåll och pedagogiska genomförande baseras på aktuell forskning i syfte att utrusta blivande arbetsterapeuter med en utbildning av högsta kvalitet. Vi jobbar ständigt med utveckling i en stimulerande miljö och lägger stor vikt vid möjligheten att initiera och bedriva forskning med anknytning till lärosätets forskningsmiljöer.

Forskningen i arbetsterapi befinner sig i ett expansivt skede. En del av den forskning som bedrivs sker inom forskningsmiljön Research Enabling an Active Life (REAL) vars forskningsfokus är förbättrade möjligheter till aktivitet och delaktighet hos personer med funktionsnedsättning, t.ex. handlar projekten om arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning, äldres aktivitet och boende samt om personer med dysmeli/armamputation

Vi söker nu en ny medarbetare som har ett starkt engagemang i ämnet arbetsterapi samt i undervisning och forskning. Här kan du läsa mer om institutionens verksamhet.

 

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på både grund-, avancerad- och forskarnivå i arbetsterapi, men kan även förekomma inom andra program och kurser. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering, examinationer, handledning och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet. Samverkan med både interna och externa aktörer ingår också i anställningen. Närvaro i verksamheten är viktig och du ska delta i den dagliga verksamheten på enheten och på institutionen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande universitetspedagogisk kurs 1 och 2. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

För anställningen krävs att du är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande och av särskilt intresse om du har tidigare erfarenhet av undervisning på högskola/universitet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och exami nation. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för forskning, kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Karin Fröding 019-30 21 77, eller programansvarig Lis Sjöberg, 019-30 35 85

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök" (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor).

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev

  • CV

  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)

  • Redogörelse av vetenskapliga meriter

  • Kopior av relevanta betyg/intyg

  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 31 oktober. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.