Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Universitetslektor/adjunkt i byggteknik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-02267/2017

Enheten för Byggteknik är en liten och trivsam grupp inom institutionen för naturvetenskap och teknik, där vi arbetar flexibelt under akademisk frihet. Vi utbildar idag högskoleingenjörer (3 år) inom byggteknik, som är det mest sökta ingenjörsprogrammet vid Örebro universitet.

Vi har inlett arbetet med att bygga upp en forskargrupp inom ämnet. Möjlighet finns därför för dig att medverka i, och utveckla våra ingenjörsutbildningar, samt forma vår forskningsverksamhet i samarbete med näringslivet.

Vi söker i första hand dig som har en bred kompetens inom byggteknikområdet. Du är antingen disputerad forskare inom området eller välmeriterad civilingenjör eller arkitekt.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är byggteknik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna som universitetslektor utgörs av undervisning på både grundläggande och avancerad nivå samt medverkan i forskning.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt utgörs av undervisning på främst grundläggande nivå. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå (eller motsvarande). Annan teoretisk kompetens tillsammans med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara akademisk examen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor eller universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För universitetslektor ska den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser. Även erfarenhet av planering och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.  Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till breda kunskaper inom byggteknikområdet. Erfarenhet från byggprojektering och CAD- och BIM-system är meriterande.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är 100%, alternativt deltid, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Dag Stranneby 019-30 35 77, This is an email address, eller Mats Persson, 019-30 36 09, This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 17-09-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.