Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Universitetslektorer (två) i omvårdnadsvetenskap

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: 2.2.1-02753/2017

Vi söker två universitetslektorer i omvårdnadsvetenskap för tillvidareanställning vid institutionen för hälsovetenskaper.

Vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet bedrivs en mängd olika utbildningar på grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivå. Det pågår en spännande utveckling av program och vi har ett starkt söktryck till utbildningarna. Vi bedriver också en stark och aktiv forskning som berör människors möjligheter och behov i samband med hälsa och sjukdom. Forskningen är organiserad i fyra tvärvetenskapliga forskningsmiljöer som täcker hela livsspannet, från det nyfödda barnet till åldrande och palliativ vård. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med samhällets hälso- och sjukvård. Läs mer om vår verksamhet.

Vi söker två nya engagerade medarbetare som vill bidra till den fortsatta utvecklingen vid institutionen, både pedagogiskt och forskningsmässigt.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på både grundläggande och avancerad nivå i omvårdnadsvetenskap. Undervisningen omfattar även kursutveckling, planering och utvärdering. Närvaro i verksamheten är viktig och som universitetslektor deltar du i den dagliga verksamheten på enheten och på institutionen. I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår förutom undervisning och forskning även handledning, examinationer, utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Samverkan med både interna och externa aktörer, som Region Örebro län och kommunerna inom regionen, ingår också i anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Specialistsjuksköterskeexamen är meriterande liksom erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning. Det är även meriterande med dokumenterad pedagogiskt utvecklingsarbete eller självständig forskningsaktivitet, med fördel inom ett område som har anknytning till befintliga forskningsmiljöer. Vi lägger även vikt vid förmåga att leda, utveckla och informera om utbildning och forskning. Arbetsuppgifterna kräver datavana, förmåga att organisera och att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Karin falk Brynhildsen 019 -30 36 15

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök"

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 31 oktober. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

 

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.