Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Professor i psykologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-01771/2017

Vi söker en professor i psykologi med inriktning utvecklingspsykologi för anställning vid institutionen för JPS.

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom psykologi, rättsvetenskap, kriminologi och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och utbildning på forskarnivå. Institutionen söker för tillsvidareanställning en professor i psykologi. Vi söker dig som har förmåga och ambition att utveckla forskning och utbildning inom psykologiämnet. Vi erbjuder en inspirerande miljö med högkvalitativ forskning samt goda möjligheter att utveckla och bygga upp egen forskningsverksamhet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är utvecklingspsykologi i vid mening. Denna orientering kan inkludera inriktningar mot allmän utvecklingspsykologi, psykopatologi, emotionspsykologi, kognitionspsykologi, perceptionspsykologi, personlighetspsykologi, eller andra centrala inslag inom utvecklingspsykologi.

Ämnesbeskrivning

Utbildning inom psykologi omfattar alla tre nivåer, från grundnivå till forskarnivå. Ämnets undervisning sker i form av fristående kurser i psykologi på grundnivå och avancerad nivå, inom ramen för psykologprogrammet, samt genom delaktighet i andra utbildningsprogram såsom läkarprogrammet och personalvetarprogrammet.

Lärare och forskare i ämnet har sina verksamhetsområden inom arbets- och organisationspsykologi, emotionspsykologi, hälsopsykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi, kulturell psykologi (särskilt etnicitet), kriminologisk psykologi, miljöpsykologi, perceptionspsykologi, personlighetspsykologi, politisk psykologi och utvecklingspsykologi. Forskningen har under många år koncentrerats till två nationellt och internationellt framstående forskningsmiljöer i utvecklingspsykologi och hälsopsykologi (Center for Developmental Research, CDR och Center for Health and Medical Psychology, CHAMP) samt under senare år forskningsmiljön (Center for Criminological and Psychosocial Research, CAPS).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning samt undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla ditt eget forskningsområde men också ämnets forskningsverksamhet generellt. I anställningen ingår att verka för utbildningskvalitet på alla nivåer, samt aktivt medverka i ämnets interna och externa samverkansformer. Uppdrag och arbetsuppgifter av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag inom institutionen, kan förekomma. Att driva forskningsprojekt samt leda verksamhet och personal förutsätter hög närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet i betydande grad. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövning av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisade i en meritportfölj på ett sätt som möjliggör en kvalitativ bedömning (se Mall för pedagogisk meritportfölj för Örebro universitet CF 10-68/2006).

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand den vetenskapliga kvaliteten beaktas. Den visas genom att den vetenskapliga produktionen är på en hög och pågående nivå, att de självständiga forskningsinsatserna är dokumenterade i internationella vetenskapliga publikationer och bibliometri. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Externa forskningsmedel som erhållits i konkurrens liksom planering och ledning av forskning tillmäts även det särskild betydelse. Du ska också uppvisa dokumenterad erfarenhet i handledning på forskarnivå.

Som professor ska du ha etablerat dig som självständig forskare på internationell nivå. Aktivt internationellt samarbete som innebär internationella nätverk och gemensamma publikationer, redaktionellt arbete och deltagande inom internationella vetenskapliga organisationer är också meriterande. Då en central uppgift i anställningen är att leda utvecklingsarbete i nära samverkan med andra inom ämnet, institutionen och universitetet i stort läggs särskild vikt vid dokumenterat god ledar- och samarbetsförmåga. Det är även meriterade med dokumenterad erfarenhet av och förmåga att samverka med det omgivande samhället. Vikt läggs vid administrativ skicklighet. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas du kunna göra det inom två år. I övrigt hänvisas till Örebro universitets Anställningsordning ORU 1.2.1–02327/2015.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av professor och ämnesansvarig Katja Boersma, e-post: This is an email address samt enhetschef Selma Salihovic, This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2017. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.