Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03971/2017

Vi söker en universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning fysiologi, för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Vid Örebro universitet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Idag ges Tränarprogrammet och Programmet Management in Sport and Recreation på grundnivå, Ämneslärarprogrammet på grund- och avancerad nivå Masterprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin på avancerad nivå. Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap har för närvarande 18 antagna doktorander och forskningen bedrivs inom forskningsmiljön RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) med flera externt finansierade forskningsprojekt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination inom kurser i idrottsfysiologi, träningslära, fysisk aktivitet och nutrition, vetenskaplig metod samt relaterade ämnen beroende på den sökandes kompetens. Undervisningen sker i huvudsak på Tränarprogrammet och Masterprogrammet Idrott med inriktning mot fysiologi och medicin. I arbetsuppgifterna kan även undervisning inom Ämneslärarprogrammet och fristående kurser ingå. I mastersprogrammet sker all undervisning på engelska, men undervisning på svenska förekommer också.

I anställningen som universitetslektor ingår även kursutveckling, administration, forsknings- och kompetensutveckling samt kontakter/samverkan med det omgivande samhället. Innehavaren av anställningen förväntas också bidra till utvecklingen av forskarutbildningsämnet och forskningsmiljön vid Örebro universitet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Anställningen kräver dokumenterad erfarenhet av uppsatshandledning samt undervisning inom idrottsfysiologi. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Självständig forskningsaktivitet inom ett område som har anknytning till befintliga forskningsmiljöer är meriterande. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Jan Mustell, 019-30 39 35, eller professor Fawzi Kadi, 019- 30 21 60.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2017-11-12. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.