Universitetslektor i psykologi med högskolepedagogisk inriktning

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/04345

Inom ramen för en universitetsgemensam satsning på pedagogisk utveckling, söker Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete en universitetslektor i psykologi.

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete erbjuds utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid institutionen bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Läs mer om vår verksamhet https://www.oru.se/institutioner/juridik-psykologi-och-socialt-arbete/

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är psykologi.

Arbetsuppgifter

Anställningens arbetsuppgifter består främst av undervisning, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för Psykologprogrammet och fristående kurser i psykologi. I arbetsuppgifterna ingår också arbete med att utveckla kursernas innehåll och pedagogiska arbetsformer.

Anställningen inkluderar ett tidsbegränsat uppdrag (50 % i tre år) som innebär dels egen pedagogisk meritering, dels ansvar för den pedagogiska utvecklingen inom ämnets utbildningar, i samarbete med ämnesledning och universitetets enhet för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL). Uppdraget innebär också deltagande i nätverk som hålls samman av PIL. I arbetsuppgifterna ingår därför att tillsammans med enhetschef och programansvarig utforma och genomföra pedagogiska utvecklingsprojekt inom Psykologprogrammet. Anställningen erbjuder även tid för självständig kompetensutveckling. Den sökande förväntas bidra till forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och initiera samt bedriva självständig forskning.

Kompetensutveckling i anställningen ingår inom ramen för uppdraget.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet vid universitet samt delta i enhets- och institutionsgemensamma uppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser inom utvecklingspsykologi alternativt social/grupp/arbets- och organisationspsykologi. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination, särskilt kurser i utvecklingspsykologi alternativt i social/grupp/arbets- och organisationspsykologi.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Önskvärda personliga egenskaper är förmåga och intresse av att samarbeta, ta egna initiativ och bidra till ett öppet och kollegialt arbetsklimat. Förmåga till god kollegial samverkan är en förutsättning för uppdraget.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Efter tre år övergår anställningen i en ordinarie lektorsanställning om inte utvecklingsprojektet förlängs eller medel söks för fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete eller forskning inom området.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Selma Salihovic 019-30 14 07, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2017-12-17. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exklusive publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.