Prefekt till institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-05565/2017

Inom institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap finns ett stort antal utbildningar och forskning som berör konst, kommunikation, lärande, människor och samhälle. Vid HumUS erbjuder vi kurser och program på grundnivå och avancerad nivå inom elva huvudområden. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Institutionen är ett av universitetets största verksamhetsområden med ca 180 anställda och med en omsättning på ca 200 MKR.

Arbetsuppgifter

Prefektuppdraget har mycket stor betydelse för universitetets forskning, utbildning och samverkan. Det rymmer ett stort ansvar för att leda och utveckla verksamheten vid institutionen och för att skapa en god arbetsmiljö. I arbetet med en förändrad linjeorganisation blir prefektens framtida roll än viktigare i det strategiska arbete som krävs för att få universitetet att utvecklas i enlighet med fastställd vision. Tillsammans med proprefekt och enhetschefer bildar du som prefekt en ledningsgrupp för institutionen där du förväntas leda arbetet samt skapa struktur och engagemang. Du ansvarar inför rektor för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt inre organisation. Prefektens ansvarsområde finns specifikt presenterat i Institutionernas interna ledningsorganisation ORU 1.2.1-04684/2016.

Behörighet

Doktorsexamen i ämne av relevans för uppdraget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kunskap om och erfarenhet av forskning, undervisning och ledning från högskoleområdet.

  • Du har dokumenterad erfarenhet av chefs- och ledarskap med personalansvar.
  • Erfarenhet av att leda forskning är särskilt meriterande.
  • Erfarenhet av pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete på olika nivåer är särskilt meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Uppdraget kräver mycket god kommunikativ kompetens samt förmåga att leda och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete med tydliga mål och visioner. Då en central uppgift är att utveckla samarbetet mellan institutionens ämnen samt med universitetsledningen, övriga institutioner och administrativa stödfunktioner krävs god samarbetsförmåga. Det förutsätts att du är tillgänglig och har hög närvaro i verksamheten.

Du ska ha mod att ta svåra beslut, ompröva, lyssna och vara tydlig i ditt ledarskap. Som prefekt ansvarar du för verksamhetens mål, resurser och resultat samt att dessa går i linje med universitetets övergripande mål. Du verkar för en god arbetsmiljö och intar ett professionellt förhållningssätt som utmärks av respekt, integritet och lyhördhet.

Jämlikhet

Örebro universitet överväger alltid jämlikhets- och jämställdhetsfrågor vid tillsättning av lednings- och chefspositioner samt strävar efter att båda könen ska vara representerade.

Information

Universitetet har som särskilt strategiskt mål att öka forskningsandelen av verksamheten. För att kunna leda det arbetet mot detta mål är det väsentligt att prefekten också bibehåller egen forskningsverksamhet under uppdraget. Omfattningen av denna bör vara i storleksordningen 20 - 40% och fastställs efter överenskommelse med rektor. Egen forskning under prefekttiden är också betydelsefull för att få en framgångsrik repatriering efter uppdragets slut.

Uppdraget som prefekt sker inom ramen för en anställning vid Örebro universitet. Prefekt utses för en period om längst fyra år och kan förlängas med ytterligare en fyraårsperiod.

Som prefekt kommer du ingå i universitetets chef- och ledarprogram vilket innebär att du har tillgång till utbildning och stöd i ditt ledarskap. Du kommer att ges relevant introduktion och därefter kontinuerligt professionellt stöd och råd i ditt ledarskap.

Tillträdesdatum efter överenskommelse.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av rektor Johan Schnürer 019-30 32 05

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 180829. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.