Postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-2018/01930

Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap söker en postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap för tidsbegränsad anställning.

Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 200 anställda och 17 000 studenter.

I medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) erbjuds utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå samt forskarnivå. MKV ansvarar för programmen Medier, kommunikation och PR, Filmprogrammet samt det nya magisterprogrammet i Strategisk kommunikation. Forskningen i MKV bedrivs inom tre huvudsakliga forskningsinriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och visuell kommunikation samt Strategisk kommunikation. Vi ser det som angeläget att den sökandes forskningsinriktning överensstämmer väl med någon av dessa inriktningar och gärna anknyter till pågående forskning i ämnet.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga/konstnärliga färdigheter. I detta ingår att delta i, och bidra till, forskningsmiljön i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Förutom att ägna sig åt egen forskning ska postdoktorn, tillsammans och/eller i samverkan med ämnet, utforma en ansökan om externa forskningsmedel under anställningsperioden. Den som innehar anställningen förväntas undervisa på kurser där sådant behov finns omfattande 20%.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 1 år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Anställningens arbetsuppgifter kräver hög närvaro i verksamheten.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Åsa Kroon 019-30 34 80, e-post: This is an email address  eller enhetschef Annika Gardhorn 019-30 39 56, e-post: This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök."

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till Örebro universitets forskningsmiljöer
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse för vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 18 05 11. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.