Professor i datavetenskap med inriktning mot artificiell intelligens

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-01115/2018

Institutionen för naturvetenskap och teknik söker en professor i datavetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är datavetenskap med inriktning mot artificiell intelligens.

Strategisk satsning

Anställningen ingår i en strategisk rekrytering. Det främsta syftet med satsningen är att stärka den datavetenskapliga forskningen mot områden som är av största vikt för artificiell intelligens och dess tillämpning.

Vi söker därför dig som är beredd att ta en ledande roll inom denna strategiska satsning och har ett engagemang när det gäller att arbeta i mycket nära samarbete med näringslivet.

Forskningsverksamheten inom datavetenskap fokuserar i huvudsak på autonoma och intelligenta sensorsystem, robotik samt tillämpningar av dessa i nära samarbete med världsledande industriföretag som till exempel Atlas Copco, Volvo CE, SAAB Dynamics och Husqvarna men även med offentlig sektor, främst då vad gäller omvårdnad av äldre. Målet med den här nyrekryteringen är att stärka forskningskompetensen inom datavetenskap mot området artificiell intelligens.

Universitetets ingenjörsutbildningar inom datavetenskapsområdet har utvecklats väl under senare år vad avser söktryck och utbildningsvolym. Utbildningarna drivs både på grund- och avancerad nivå och bedömdes enligt UKÄs senast genomförda kvalitetsgranskning ha mycket hög kvalitet. Örebro universitet erbjuder idag en högskoleingenjörsutbildning i datateknik, ett masterprogram i robotik och intelligenta system och en ny civilingenjörsutbildning i datateknik. Du förväntas bidra i undervisning av kurser inom artificiell intelligens där avancerade metoder för artificiell intelligens står i fokus. Metoder inom t.ex. maskininlärning möts av ett stort och växande intresse globalt sett men är också viktiga för att stödja den befintliga forskningen inom autonoma system och sensorsystem vid Örebro Universitet.

Vår nuvarande forskning inom datavetenskap sker inom regionala, nationella och europeiska projekt och i många av projekten sker arbetet i samarbete med olika industripartners. Vi söker därför dig som kan arbeta tillsammans med företag men också kan skapa nya företagskontakter och samarbeten inom teknikområdet artificiell intelligens både inom och utanför landet.

Arbetsuppgifter

Du blir del av en stark forskningsmiljö vars fokus ligger på utvecklingen av intelligenta och autonoma system. Du förväntas bidra med din kunskap till ett antal befintliga och pågående projekt som utvecklar intelligenta sensorsystem med användning både inom industrin och smarta IT-baserade hemmiljöer. 

Du kommer att undervisa på ett nystartat civilingenjörsprogram i datateknik samt undervisa inom masterprogrammet i Robotik och intelligenta system. Du ska också handleda doktorander vid forskningsenheten Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). Den största delen av verksamheten vid AASS bygger på externa forskningsanslag från olika nationella forskningsråd (KK-stiftelsen, Vinnova, etc.) samt från EU. Du kommer att arbeta för att fortsatt stärka extern forskningsfinansiering med särskild betoning på grundforskning. Du ska också bidra till utvecklingen inom datavetenskap genom att aktivt samarbeta med övriga forskargrupper inom AASS, andra svenska lärosäten samt med näringslivet

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt i huvudsak inom inriktningen för anställningen. Den vetenskapliga skickligheten visas genom att den vetenskapliga produktionen är på en hög pågående nivå.

Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisade i en meritportfölj. För bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs stor vikt vid väldokumenterad god förmåga och erfarenhet av undervisning, framförallt inom ingenjörsutbildning. Erfarenhet av kurs- och programutveckling inom ingenjörsutbildning är meriterande.

Uppvisande av betydande externa anslag liksom erfarenhet från planering och ledning av forskning tillmäts stor betydelse. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och erhållit forskningsfinansiering från de centrala nationella och europeiska finansiärerna inom området, som till exempel Vetenskapsrådet, EU och KK-stiftelsen, med flera samt dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskningsprojekt i samarbete med industrin.

Mycket god förmåga att kommunicera på engelska är ett krav och förmåga att kommunicera på svenska är meriterande. Ett av språken svenska eller engelska bör behärskas mycket väl.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysningar lämnas av prefekt Peter Johansson, 019-30 32 75, This is an email address eller enhetschef Amy Loutfi, 019-30 11 16, This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer, högst 10 arbeten, i fulltextformat (OBS! Enbart publikationslista räcker inte)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2018-07-31. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.