1-2 universitetslektorer i statskunskap, 5 månader

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-02479/2018

Universitetslektorer i statskunskap/statsvetenskap

Vi söker 1-2 universitetslektorer i statskunskap/statsvetenskap för visstidsanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Örebro universitet erbjuder utbildning i statskunskap på samtliga nivåer inom grundutbildningen. Merparten av ämnets utbildning bedrivs inom programmet Offentlig förvaltning och ledning, men statsvetenskapliga kurser förekommer även inom andra program och lärarutbildningen. Därtill kommer forskarutbildning med egen doktorandgrupp. Vid ämnet statskunskap bedrivs forskning inom olika centrala områden. Exempelvis bedrivs forskning om politiskt deltagande, politisk kultur, politisk socialisation, informationsteknik och -säkerhet, politisk extremism, miljöpolitik, tjänstemännens roller i politiska processer, demokratisering och statsformation. Ämnets forskning utmärks av mångvetenskapliga samarbeten som resulterar i internationella publikationer.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är statskunskap.

Arbetsuppgifter

Anställningens arbetsuppgifter består främst av undervisning, handledning och examination på statsvetenskapliga kurser inom grundutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår också arbete med att utveckla kursernas innehåll och pedagogiska arbetsformer. Anställningen erbjuder även tid för självständig kompetensutveckling. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning initieras och bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt och framför allt inom ramen för undervisningsuppdraget, på både svenska och engelska. 

Information

Anställningarna är visstidsanställningar och omfattningen är 100% i 5 månader. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Thomas Denk, 019-30 31 03, e-post: This is an email address eller t.f. enhetschef Annika Gardhorn, 019-30 39 56, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-08-01. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.