Samverkanslektor i företagsekonomi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/01353

Vi söker en samverkanslektor i företagsekonomi för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan.

Vi söker dig som tycker att det är inspirerande och utvecklande att arbeta med samverkan och dialog mellan samhälle, industri och universitet. Du skall också vilja bidra till det framväxande civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi, liksom till den forskning som grundutbildningen är baserad på. Vi utlyser därför en anställning som universitetslektor med samverkansuppdrag i företagsekonomi vid Fakulteten för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap, Handelshögskolan, med placering i Örebro. Vid institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning och utbildning i nationalekonomi, företagsekonomi, statistik och informatik. Vår forskning och våra utbildningar nyttiggörs inom industri och näringsliv, finansiell och offentlig sektor, logistik, transport och infrastruktur, ekonomisk policy och utveckling samt i skolans värld.

Ämnesområde

Anställningens ämnesområde är företagsekonomi med fokus på samverkan med det omgivande samhället.

Ämnesbeskrivning

Forskningen och samverkan inom lektoratet skall bedrivas inom företagsekonomi vid Handelshögskolan på Örebro universitets huvudcampus med fokus på logistik/supply-chain management. Lektorn förutsätts vara verksam i tvärsnittet akademi/industri i Örebroregionen, men även nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska inom ämnet utveckla Örebro universitets samverkan med det omgivande samhället, bedriva forskning och förväntas söka externa forskningsmedel. Undervisning inom civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen samt ekonomprogrammen ingår i arbetsuppgifterna, liksom handledning av doktorander. Arbetsuppgifterna innebär kontakter och nätverksbyggande med industri, myndigheter, vetenskapssamhället, och andra intressenter i Sverige och utomlands. Omfattningen av samverkan uppgår till 50%, egeninitierad forskning till 30% och undervisning till 20% av heltid.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer mycket stor vikt att fästas vid skicklighet i samverkan och vetenskaplig skicklighet. Stor vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet och god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser inom inriktningen för anställningen. Erfarenhet av forskning med inriktning mot logistik och/eller supply-chain management och inköp är extra meriterande för denna tjänst. Även erfarenhet av planering och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Erfarenhet av samverkan med näringsliv är en förutsättning för anställningen och erfarenhet av samverkan med offentlig förvaltning och intresseorganisationer är meriterande. Vid bedömning av skicklighet i samverkan kommer vikt att läggas vid dokumenterade meriter från följande tre samverkansområden, i första hand avseende samverkan av särskild vikt för ämnesområdet:

  • Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt
  • Samverkan för bättre utbildning
  • Samverkan som riktar sig mot allmänheten

Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vi söker en person som har god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ett ansvarstagande förhållningssätt.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar lämnas av dekanus Åke Strid när det gäller generella frågor om samverkanslektorat, This is an email address, och professor Frans Prenkert när det gäller den specifika tjänsten, 019-30 24 44, This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök" (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor).

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter
  • Redogörelse för samverkansmeriter
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer, högst 10 arbeten, i fulltextformat (OBS! Enbart publikationslista räcker inte.)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 18 06 16. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.