Universitetslektor i biologi med specialisering inom cellbiologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-01251/2018

Vi söker en universitetslektor i biologi med specialisering inom cellbiologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Huvudmålet med verksamheten vid biologi och Life Science Center (LSC) är att vidareutveckla en stark och stimulerande miljö för forskare och forskarstuderande i syfte att främja gruppens vetenskapliga utveckling. LSC är idag en stark forskningsmiljö som omfattar både tillämpad och grundläggande forskning inom biomolekylers mekanistiska funktion i cellprocesser och vid patogena tillstånd. Forskningen inom LSC är konkurrenskraftig och väl etablerad både nationellt och internationellt. Med den nationella ambitionen att minska användningen av djurmodeller inom forskning finns det ett ökande fokus på cellulära organoidsystem för studier av signaltransduktion och proteomik. Vi söker därför en kandidat med sådan kompetens för att komplettera den befintliga inriktningen inom molekylärbiologi och mikrobiologi. Dessutom, då vi har startat ett nytt biovetenskapligt kandidatprogram inom LSC och Biologiämnet, "Biovetenskapligt Program med fokus på biologiskt entreprenörskap" finns ett behov av en dynamisk och nyskapande lärare inom området.

Örebro universitetet avser därför att förstärka ämnet biologi och forskarutbildningen vid LSC genom att utlysa en anställning som universitetslektor i biologi med specialisering inom cellbiologi. Innehavaren av tjänsten förväntas bygga upp en oberoende forskargrupp med innovativ och unik forskning inom cellbiologi, med fokus på organoidsystem för studier av signaltransduktion och proteomik för att stärka både undervisning och forskning vid Örebro universitet.

Ämnesområde

Ämnesområdet är biologi med specialisering inom cellbiologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering.

Arbetet består av undervisning på alla tre nivåer och etablering av forskning inom det relevanta specialiseringsområdet. Innehavaren av tjänsten förväntas etablera en framgångsrik forskargrupp, huvudsakligen finansierat genom externa bidrag.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Dokumenterad expertkompetens inom nationell och internationell forskning inom cellbiologi med fokus på organoidsystem i samband med studier av signaltransduktion och proteomik kommer att bedömas, liksom den sökandes förutsättningar att handleda doktorander och att leda en forskagrupp. Förmåga att attrahera forskningsmedel både nationellt och internationellt är en merit.

Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvaro i verksamheten och ett ansvarstagande förhållningssätt.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Professor Jana Jass, ämnesansvariga, +46 19 303943, This is an email address, eller Stefan Karlsson, enhetschef, +46 19 30 37 05, This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2018-08-15. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.