Professor i sociologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-01474/2018

Professor i sociologi

Vi söker en professor i sociologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är sociologi.  

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning och undervisning på samtliga nivåer. Som professor i ämnet har du ett särskilt ansvar, tillsammans med övriga professorer i sociologi, för att leda och utveckla ämnets forskningsverksamhet. I anställningen ingår ansvar för utbildningskvalitet på alla nivåer, med särskilt fokus på Personalvetarprogrammet. Inom forskning och undervisning vid sociologiämnet i Örebro föreligger ett behov av förstärkning på områdena arbetsliv, familj och organisation, och därför är kompetens inom dessa områden särskilt meriterande för tjänsten (se nedan). Hög närvaro på arbetsplatsen är viktigt

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövning av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Anställningen kräver att den sökande har disputerat inom sociologi eller något närliggande ämne.

Vetenskaplig skicklighet

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand den vetenskapliga kvaliteten beaktas, vilken ska väsentligen överstiga vad som krävs för docentkompetens.

Den visas genom självständiga forskningsinsatser dokumenterade i internationella vetenskapliga publikationer. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskningsprojekt. Externa forskningsmedel som erhållits i konkurrens tillmäts särskild betydelse i bedömningen av den vetenskapliga skickligheten. Kandidaten ska också uppvisa dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Intresse för och erfarenhet av tvärvetenskapligt arbetssätt är särskilt meriterande. Erfarenhet av och intresse för forskning inom något av områdena arbetsliv, familj och organisation är särskilt meriterande. Aktivt internationellt samarbete, som innebär internationella nätverk och gemensamma publikationer, internationella vetenskapliga organisationer och redaktionellt arbete är också meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. De pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisas i enlighet med mallen för pedagogisk meritportfölj för Örebro universitet.

Övrigt

Då en central uppgift i anställningen är att leda utvecklingsarbete i nära samverkan med andra inom ämnet, institutionen och universitetet i stort läggs särskild vikt vid dokumenterat god ledar- och samarbetsförmåga. Vikt läggs även vid administrativ skicklighet. Dokumenterad erfarenhet av och förmåga att samverka med det omgivande samhället är meriterande. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas du kunna göra det inom två år.

I övrigt hänvisas till Örebro universitets Anställningsordning ORU 1.2.1–05102/2016.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Magnus Boström 019-30 12 47, e-post: This is an email address eller prefekt Ulrika Göransson, 019-30 34 96, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-09-21. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.