Professor i klinisk psykologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03254/2018

Ämnesområdet för anställningen är klinisk psykologi.

Lärare och forskare i ämnet har sina verksamhetsområden inom arbets- och organisationspsykologi, emotionspsykologi, hälsopsykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi, kulturell psykologi särskilt etnicitet, kriminologisk psykologi, miljöpsykologi, perceptionspsykologi, personlighetspsykologi, politisk psykologi och utvecklingspsykologi. Forskningen har under många år koncentrerats till två nationellt och internationellt framstående forskningsmiljöer i utvecklingspsykologi och hälsopsykologi (Center for Developmental Research, CDR och Center for Health and Medical Psychology, CHAMP). 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivå. Du har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla ditt eget forskningsområde men också ämnets forskningsverksamhet, generellt. I anställningen ingår ansvar för utbildningskvalitet på alla nivåer, men inte minst på psykologprogrammet. Även ansvar för ämnets interna och externa samverkansformer ingår. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag inom institutionen kan förekomma. Med tanke på arbetsuppgifternas karaktär är hög närvaro på arbetsplatsen viktig.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet som i betydande grad, såväl kvantitativt som kvalitativt, överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

För anställningen krävs doktorsexamen i psykologi samt psykologlegitimation.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövning av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisade i en meritportfölj på ett sätt som möjliggör en kvalitativ bedömning (se Mall för pedagogisk meritportfölj för Örebro universitet ORU 1.2.1-05218/2017).

Till denna anställning krävs forskningsmeriter inom klinisk psykologi med inriktning på behandlingsforskning. Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser som håller hög internationell och nationell kvalitet, dokumenterad i vetenskapliga publikationer och bibliometri. Du ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning. Externa forskningsmedel som erhållits i konkurrens liksom planering och ledning av forskning tillmäts särskild betydelse. Du ska också uppvisa dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Då det inom anställningen ingår särskilt ansvar för utbildningskvalitet på psykologprogrammet är psykologlegitimation ett krav och vidare utbildning inom och erfarenhet med psykologisk behandling meriterande.

Aktivt internationellt samarbete, som innebär internationella nätverk och gemensamma publikationer, internationella vetenskapliga organisationer och redaktionellt arbete är en merit. Då en central uppgift i anställningen är att leda utvecklingsarbete i nära samverkan med andra inom ämnet, institutionen och universitetet i stort läggs särskild vikt vid dokumenterat god ledar- och samarbetsförmåga. Det är även meriterade med dokumenterad erfarenhet av och förmåga att samverka med det omgivande samhället. Vikt läggs vid administrativ skicklighet. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas du kunna göra det inom två år.

I övrigt hänvisas till Örebro universitets Anställningsordning ORU ORU 1.2.1–05102/2016.

Information

Anställningen är på 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Kerstin Nordlöf 019- 30 31 80 e-post: This is an email address eller Katja Boersma 019- 30 10 62 e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök" (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor).

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2018-09-14. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.