Universitetslektor/adjunkt i sociologi

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03617/2018

Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och utbildning söker visstidsanställd universitetslektor/adjunkt i sociologi.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är sociologi. 

Bakgrund

Förutom fristående kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar ämnet sociologi för Personalvetarprogrammet och Kandidatprogrammet i Samhällsanalys.  Forskningen i sociologiämnet vid Örebro universitet bedrivs huvudsakligen inom områdena Arbete, familj och nära relationer samt Miljösociologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, administration och kompetensutveckling.

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på grundnivå. Undervisningen sker i huvudsak  på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg.  Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning i metod samt erfarenhet av handledning.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete.  Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Information

Anställningen är tidsbegränsad i 5 månader och omfattningen på anställningen är 100% eller enligt överenskommelse. Tillsättning 1 september 2018 eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Kerstin Lekare e-post: This is an email address eller ämnesansvarig Magnus Boström e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök" (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor).

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj (gäller för universitetslektor)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för universitetslektor)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 10 augusti. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.