Postdoktor till projektet Förutsättningar för kommunikation med ungdomar om hälsosam och hållbar mat

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03732/2018

Örebro universitet har visionen att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Lärosätet präglas av sin starka utveckling inom utbildning och forskning. Dess värdegrund är vetenskaplighet, engagemang och delaktighet.

Fokusområdet Mat och hälsa är en stor tvärvetenskaplig forskningssatsning som universitetet gör under 2017-2022 och omfattar ett stort antal forskningsområden vid universitetet. Som en del i denna satsning rekryteras 10 postdoktorer till tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Den aktuella anställningen som postdoktor kopplas till ämnet psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom projektet Förutsättningar för kommunikation med ungdomar om hälsosam och hållbar mat, som fokuserar på att identifiera faktorer som hindrar och främjar en hållbar och hälsosam matkonsumtion bland unga.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att koordinera och med hjälp av assistenter genomföra insamling av data i en enkätstudie som riktar sig mot gymnasieungdomar. Postdoktorn förväntas även analysera data (statistiska analyser) samt skriva och publicera artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter tillsammans med övriga forskare i projektet.

Postdoktorn förväntas ägna minst tre procent av anställningstiden åt aktiviteter inom samverkan med det omgivande samhället. Undervisning kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Det är nödvändigt att kandidaten har dels erfarenhet och dels förmåga att självständigt arbeta med kvantitativa studier samt med avancerade statistiska analyser.

Mycket god förmåga till akademiskt skrivande på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Erfarenhet av att utforma och koordinera enkätstudier samt förmåga att genomföra kvalitativa analyser är meriterande, likaså erfarenhet av att ha forskat inom ett eller flera av följande områden: beteendeanalys ur ett socialpsykologiskt perspektiv, ungdomsforskning, hållbarhet med fokus på miljö och/eller hälsa.

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 2 år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av docent Maria Ojala, e-post: This is an email address. Läs mer om vår satsning på Mat och hälsa på www.oru.se/fokusmatochhalsa.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-08-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.