Postdoktor till projektet Förbättra sensorisk perception genom att förändra oral mikrobiota

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03734/2018

Örebro universitet har visionen att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Lärosätet präglas av sin starka utveckling inom utbildning och forskning. Dess värdegrund är vetenskaplighet, engagemang och delaktighet.

Fokusområdet Mat och hälsa är en stor tvärvetenskaplig forskningssatsning som universitetet gör under 2017-2022 och omfattar ett stort antal forskningsområden vid universitetet. Som en del i denna satsning rekryteras 10 postdoktorer till tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Den aktuella anställningen som postdoktor kopplas till ämnet biologi vid Centrum för livsvetenskap, Institutionen för naturvetenskap och teknik, och forskningen i projektet sker i nära samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan och Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning om oral mikrobiota och dess roll i perception av smak. Målet med projektet är att få en förståelse för hur orala mikroorganismer påverkar smakperceptionen och hur hälsosamma matvanor och näringsintag därmed kan främjas.

Personen vi söker kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt konsortium av forskare med fokus på mikrobiologi, sensorisk perception och maskininlärning. Arbete med smakpaneler och paneler för sensorisk perception ingår, liksom metagenomisk analys av oral mikrobiota, bioinformatik samt maskininlärning för mönsterigenkänning. I projektet ingår också att skriva en etikprövningsansökan, rekrytera forskningspersoner till studien, utvärdera deras status vad gäller smakperception, utföra metagenomiska analyser och tillämpa maskininlärningsalgoritmer.

Postdoktorn förväntas ägna minst tre procent av anställningstiden åt aktiviteter inom samverkan med det omgivande samhället. Undervisning kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande förväntas ha en doktorsexamen i något av områdena biologiska vetenskaper, biomedicin, medicinska vetenskaper, mikrobiologi med inriktning mot livsmedel, eller bioteknik. Den sökande bör även ha hög kompetens inom mikrobiologi, molekylär biologi och bioinformatik, samt intressera sig för mikrobiologi med inriktning mot livsmedel, sensorisk perception av livsmedel och maskininlärning.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt fästs vid uppvisad kompetens och självständighet vad gäller metoder inom mikrobiologi, molekylär biologi och bioinformatik. Den sökande förväntas också ha erfarenhet av att arbeta med bakteriologi, mikrobiologi med inriktning mot livsmedel, metagenomik och transkriptomik. Erfarenhet och/eller intresse av beräkningsbiologi är meriterande. Krav för anställningen är goda kunskaper i tal och skrift på engelska. De allmänna bedömningsgrunderna innefattar även god social förmåga och förmåga att samarbeta i ett tvärvetenskapligt konsortium, liksom förmåga att självständigt utföra sina arbetsuppgifter.

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 2 år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Jana Jass, e-post: This is an email address.
Läs mer om vår satsning på Mat och hälsa på www.oru.se/fokusmatochhalsa.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen ”Ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-08-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.