Postdoktor till projektet Kommunikation och marknadsföring av ”functional food” för förbättrad hälsa

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03736/2018

Örebro universitet har visionen att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Lärosätet präglas av sin starka utveckling inom utbildning och forskning. Dess värdegrund är vetenskaplighet, engagemang och delaktighet.

Fokusområdet Mat och hälsa är en stor tvärvetenskaplig forskningssatsning som universitetet gör under 2017-2022 och omfattar ett stort antal forskningsområden vid universitetet. Som en del i denna satsning rekryteras 10 postdoktorer till tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Den aktuella anställningen som postdoktor kopplas till Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Humaniora, Utbildnings- och Samhällsvetenskap (Humus), och bedrivs i samarbete med Handelshögskolan och Centrum för livsvetenskap, Örebro universitet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom projektet Kommunikation och marknadsföring av ”functional food” för förbättrad hälsa.

Projektet och intresserar sig för hur ”functional food” diskuteras och kommuniceras i olika sammanhang, som t.ex. politiska debatter och dokument, i medier eller i marknadsföring. Studier har koppling till forskning inom marknadsföring och livsvetenskap. I fokus är hur ”functional food” knyts till idéer om nutrition och hälsosam kosthållning. Studier bedrivs från ett diskursorienterat perspektiv och prioriterar detaljerade analyser av kommunikativa praktiker. Projektet är kopplat till forskare verksamma inom forskargruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) som bedriver forskning om medier, kommunikation och hälsa med utgångspunkt i multimodal kritisk diskursanalys.

Postdoktorn förväntas ägna minst tre procent av anställningstiden åt aktiviteter inom samverkan med det omgivande samhället. Undervisning kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökanden måste inneha vetenskaplig kompetens motsvarande doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, annan samhällsvetenskaplig inriktning, eller inom språkvetenskaplig disciplin.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Kandidater med dokumenterad kompetens direkt relaterat till forskningsprojektets inriktning enligt beskrivningen ovan kommer att ges företräde. Meriterande är även dokumenterad erfarenhet av att arbeta med detaljerade kvalitativa analyser av kommunikation.

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 2 år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Göran Eriksson, e-post: This is an email address.

Läs mer om vår satsning på Mat och hälsa på www.oru.se/fokusmatochhalsa.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten) 

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-08-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.