Postdoktor till projektet Kost, tarmbarriärens funktion och inflammation

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03737/2018

Örebro universitet har visionen att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Lärosätet präglas av sin starka utveckling inom utbildning och forskning. Dess värdegrund är vetenskaplighet, engagemang och delaktighet.

Fokusområdet Mat och hälsa är en stor tvärvetenskaplig forskningssatsning som universitetet gör under 2017-2022 och omfattar ett stort antal forskningsområden vid universitetet. Som en del i denna satsning rekryteras 10 postdoktorer till tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Den aktuella anställningen som postdoktor kopplas till ämnet medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom projektet Kost, tarmbarriärens funktion och inflammation. Postdoktorn kommer att genomföra en kostinterventionsstudie på individer med irritabel tarmsjukdom (IBS). Specifikt fokus kommer att vara på kostfibrer och hur dessa påverkar tarmens genomsläpplighet, tarmflorans sammansättning och funktion samt inflammationstillstånd hos personer med IBS, eftersom en ökad genomsläpplighet i tarmen nyligen beskrivits i relation till IBS.

Inom arbetsuppgifterna ingår även att bidra till nya ansökningar om forskningsanslag inom ramen för aktuellt forskningsområde.

Postdoktorn förväntas ägna minst tre procent av anställningstiden åt aktiviteter inom samverkan med det omgivande samhället. Undervisning kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Krav för anställningen är expertis inom området tarmens funktion, mikrobiologi eller immunologi.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskilt meriterande i bedömningen av lämplig kandidat är erfarenhet av laborativt arbete inom området molekylär biologi med fokus på tarmens fysiologi och mikrobiota, samt erfarenhet av kliniska studier/god klinisk sed liksom stor förmåga att kommunicera med patienter och samarbetspartners inom projektet. Särskild viktig är kompetensen att vetenskapligt kommunicera på engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt, samt visad god samarbetsförmåga.

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 2 år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Rebecca Wall, e-post: This is an email address.

Läs mer om vår satsning på Mat och hälsa på www.oru.se/fokusmatochhalsa.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten) 

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-08-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.