Postdoktor till projektet Kost, nutrition, mag-tarminflammation och åldersrelaterad psykisk hälsa ur ett livslångt, epidemiologiskt perspektiv

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03739/2018

Örebro universitet har visionen att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Lärosätet präglas av sin starka utveckling inom utbildning och forskning. Dess värdegrund är vetenskaplighet, engagemang och delaktighet.

Fokusområdet Mat och hälsa är en stor tvärvetenskaplig forskningssatsning som universitetet gör under 2017-2022 och omfattar ett stort antal forskningsområden vid universitetet. Som en del i denna satsning rekryteras 10 postdoktorer till tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Den aktuella anställningen som postdoktor kopplas till epidemiologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom projektet Kost, nutrition, mag-tarminflammation och åldersrelaterad psykisk hälsa ur ett livslångt, epidemiologiskt perspektiv.

Inom den aktuella anställningen kommer data från storskaliga kohortstudier och diverse register att användas för att undersöka kosten och nutritionens livslånga samband med mag-tarminflammation, och i sin tur med mental hälsa och kognitiva funktioner senare i livet. Postdoktorn kommer att ha en framträdande roll i utvecklingen av projektet, kommer att ansvara för analysen och den vetenskapliga publiceringen i peer-reviewed tidskrifter samt annan kunskapsspridning.

Postdoktorn förväntas ägna minst tre procent av anställningstiden åt aktiviteter inom samverkan med det omgivande samhället. Undervisning kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Kompetens inom kvantitativa metoder från någon av disciplinerna: hälsa, medicin, psykologi, statistik, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap skall kunna uppvisas. Vidare skall kandidaten ha dokumenterad förmåga att bedriva epidemiologisk forskning, inklusive biostatistisk analys.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Förmågan att hantera och analysera data i epidemiologisk forskningskontext är särskild viktig. Meriterande är kunskap inom någon/några av de övriga områden inom det tvärvetenskapliga projektet, nämligen: kost och nutrition; mag-tarmfunktion och inflammation; mental hälsa och kognitiv funktion. Forskningen kommer att ske i samarbete med forskare från flera discipliner vid Örebro universitet som kommer att bidra med nödvändig kompetens. 

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 2 år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Scott Montgomery, email: This is an email address. Läs mer om vår satsning på Mat och hälsa på www.oru.se/fokusmatochhalsa.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-08-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.